Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΥΔΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΔΕ
 
Δεν υπάρχει πλέον όριο στην προσπάθεια της τρικομματικής κυβέρνησης να στοχοποιήσει και να τιμωρήσει τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα.
Το Υπουργείο Παιδείας στις 19-11-12 σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.361.8 / 112 / 145193/ Δ1 / 20-11-2012 σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τον Ν.4093/2012), που έστειλε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, ζητά στοιχεία εκπαιδευτικών με πειθαρχικές αποφάσεις προσωρινής ή και οριστικής παύσης. Ακόμη αναφέρεται και «σε υποθέσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του Υπηρεσιακού σας Συμβουλίου και εκκρεμούν κατά την δημοσίευση του Ν.4093/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων (α΄,γ’,δ’,ε’,θ’,ι’,ιδ’,ιη’,κγ’,κδ’,κζ’ και κθ΄) του άρθρου 107 , ή αντίστοιχα παραπτώματα του ιδίου άρθρου, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του ν.4057/2012 ή αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999)». Πρόκειται για τα εξής παραπτώματα:
α) πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία,
γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους,
δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας,
θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,
ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου,
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία,
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος,
κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του,
κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόμου «ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους ή μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, η άρνηση συνεργασίας με τα ΚΕΠ και η μη εφαρμογή των περί απλούστευσης διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων».
Παράλληλα ζητούνται τα στοιχεία υπαλλήλων οι οποίοι :
1.Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από Π/θμια ή Δ/θμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης.
2. Εκδόθηκε εναντίον τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και στην συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους.
3. Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για κακούργημα, ή για τα αδικήματα της κλοπής της υπεξαίρεσης ( κοινής και στην υπηρεσία) ,απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ( Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την αριθ. ΦΕΚ 224 ΤΑ΄΄/12-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου).
Το θέμα έχει δύο σκέλη:
  1. 1.Χωρίς να έχουν τελεσιδικίσει οι υποθέσεις που αφορούν στα παραπάνω θέματα, οι συνάδελφοι που εμπλέκονται τίθενται σε αργία, δηλαδή θεωρούνται επίορκοι και σταματά η υπηρεσία να τους πληρώνει.
  2. 2.Είναι πολύ εύκολο να εμπλακεί συνάδελφος σε ΕΔΕ για παραπτώματα όπως: ‘σοβαρή απείθεια, άρνηση αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, ατελής εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος’. Κάθε συνάδελφος που δεν είναι αρεστός και δε δηλώνει υποταγή απέναντι στις ‘άνωθεν εντολές’ είναι πολύ εύκολο να βρεθεί υπόλογος και να τεθεί σε αργία, συμπεριλαμβανομένης και της συνδικαλιστικής δράσης.
Ο στόχος είναι προφανής, ο εκφοβισμός και η τρομοκράτηση όλων των συναδέλφων. Στόχος είναι να σιωπήσει κάθε φωνή αντίδρασης απέναντι στον Αρμαγεδώνα που εκτυλίσσεται και στη δημόσια εκπαίδευση.
Η διοίκηση θα μας βρει όλους ενωμένους απέναντι σ’ αυτό το μαύρο σκηνικό που στήνεται εναντίον μας.
Επειδή το θέμα αφορά και την Δ/νση ΠΕ Αν. Αττικής, προτείνουμε προς τα Δ.Σ. των Συλλόγων της περιοχής μας και ζητούμε να γίνει άμεσα συνάντηση με τη Δ/ντρια Εκπαίδευσης (Δευτέρα 26 ή Τρίτη 27 του μηνός), ώστε να υπάρξει άμεση ενημέρωση για το θέμα, να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στην εφαρμογή του μέτρου που θα οδηγήσει σε ανθρωποφαγία μέσα στα σχολεία και να οργανώσουμε την παραπέρα αντίδρασή μας.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Αλλάζει η ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής

Στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω
Αλλάζει η ώρα από τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Οκτωβρίου.

Στις 04:00 το πρωί οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω και να δείχνουν 03:00, καθώς λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας.

Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία: Φτάνει πια!!!! Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί έχουν καταβάλει ήδη πολύ υψηλό τίμημα στο βωμό των κυβερνητικών μνημονιακών πολιτικών


Οκτώβρης 2012 

Φτάνει πια!!!!

Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί έχουν καταβάλει  ήδη πολύ υψηλό τίμημα στο βωμό των κυβερνητικών μνημονιακών πολιτικών
 

            Με αφορμή διαρροές στον κυριακάτικο τύπο (21-10-2012), αλλά και δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας κ.  Κ. Αρβανιτόπουλου,    που αφορούν στο νέο πακέτο μέτρων σε σχέση με την εκπαίδευση και συγκεκριμένα :
·         Τη μείωση του μη μόνιμου διδακτικού προσωπικού σε ετήσια βάση από 15.226 σε 2.000
·         Τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών από τη μια περιοχή στην άλλη
·         Τις νέες συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων
·         Την κατάργηση των δώρων και όλων των επιδομάτων πέραν του ενιαίου μισθολογίου που θεσπίστηκε πέρυσι
·         Την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κτλ.
            Η Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία θεωρεί ότι η επίθεση της τρικομματικής  κυβέρνησης στην εκπαίδευση συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση,  αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη πληρώσει  τεράστιο κόστος, αποτέλεσμα των  ασκούμενων κυβερνητικών πολιτικών των τελευταίων ετών , οι  οποίες   έχουν  οδηγήσει τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα της πατρίδας μας, μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικοί, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.
Τα νέα μέτρα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια
·         Τουλάχιστον 15.000 συναδέλφους μας στην ανεργία
·         Μόνιμους εκπαιδευτικούς μακριά από τις οικογένειές τους,  κάτω μάλιστα  από αυτή την οικονομική συγκυρία
·         Το σύνολο των εκπαιδευτικών, και περισσότερο τους νέους συναδέλφους των 640 ευρώ , κάτω από τα όρια της φτώχειας με τις νέες  μειώσεις στις συνολικές αποδοχές τους  με την κατάργηση των δώρων και όλων των επιδομάτων που προβλέπουν τα νέα μέτρα
·         Στην διάλυση των σχολικών μονάδων  και στην υποβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου,  με τις νέες συγχωνεύσεις - καταργήσεις
·         Στην κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών           

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!!
Η εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί ήδη έχουν καταβάλει υψηλό τίμημα στο βωμό των κυβερνητικών μνημονιακών πολιτικών. Ο χώρος της παιδείας δεν αντέχει άλλες περικοπές …..
 Όλοι μαζί μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι και αδιόριστοι  ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να ανατρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και εξακολουθούν με μεγαλύτερη ένταση να προωθούνται και σήμερα.
Αγώνας για την ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών που τσακίζουν τις  ζωές μας.
Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

ΠΑΣΚ/ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Σχετικά με το 2ο Δ.Σ. Παιανίας

 ΠΑΣΚ/ΔΗ.ΣΥ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ


14/10/13

Σχετικά με το 2ο Δ.Σ. Παιανίας

Σε όλους τους τόνους τα μέλη μας στο Δ.Σ. του Συλλόγου επισήμαναν ότι το κείμενο που ψηφίστηκε για το 2ο Δ.Σ. Παιανίας (το οποίο τελικά ψηφίστηκε από Α.Κ.-ΕΣΑΚ), δεν ανταποκρίνεται στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Δυστυχώς οι παρατηρήσεις και το κείμενο που προτάθηκε απορρίφτηκαν από τις παραπάνω παρατάξεις.
Οι συνάδελφοι από το 2ο Δ.Σ. Παιανίας με επιστολή τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου, στις 11/10, διαμαρτύρονται για την απόφαση του Δ.Σ. (Αρ.Πρ. 46/8-10) του Συλλόγου, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «…νιώθουμε συναδελφικά αστήρικτοι...»… «…μας χρησιμοποιήσατε για να εκφράσετε τις απόψεις σας για την επικείμενη αξιολόγηση…»...«…σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα και να επαναπροσδιορίσετε τη θέση σας…».
Η ίδια επιστολή κοινοποιήθηκε και στη ΔΟΕ, η οποία άμεσα (12/10), προχώρησε στην έκδοση απόφασης για τη στήριξη των συναδέλφων.
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του ζητήματος:
Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στους συναδέλφους στο 2ο Δ.Σ. Παιανίας
Καλούμε όλα τα μέλη του Δ.Σ. να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να εκδοθεί απόφαση, στο πλαίσιο αυτής της ΔΟΕ, και οι συνάδελφοι στο 2ο Δ.Σ. Παιανίας να αισθανθούν τον Σύλλογο δίπλα τους, έστω και μετά από 20 μέρες και ενώ το θέμα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Είναι ο μόνος δρόμος, για να διασώσει το Δ.Σ. έστω και ελάχιστο από το κύρος που του έχει απομείνει. Υπενθυμίζουμε ότι είναι η δεύτερη φορά, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα που Σύλλογος Διδασκόντων, στρέφεται ευθέως κατά απόφασης (και πάλι είχε ψηφιστεί από τις Α.Κ.-ΕΣΑΚ) του Συλλόγου, είχαν προηγηθεί οι συνάδελφοι από το 1ο Δ.Σ. Κερατέας.

Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σάββατο , 6 Οκτώβρη 2012

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καλεί όλους τους συναδέλφους

-Τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012, στις 6:00 μ.μ., στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα που πραγματοποιούν από κοινού οι δύο τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε., συνεχίζοντας τον αγώνα των εργαζόμενων ενάντια στις πολιτικές των μνημονίων που εξακολουθούν να προωθούν Τρόικα και Τρικομματική Κυβέρνηση.

-Την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012, να συμμετάσχουν στη στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και στο συλλαλητήριο, που θα γίνει στο Σύνταγμα, στις 13:00 το μεσημέρι, με αφορμή την έλευση στην Ελλάδα της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ.

Η πολιτική του μνημονίου, της σκληρής και μονόπλευρης λιτότητας, της πλήρους ισοπέδωσης της εργασίας, των απολύσεων και της ανεργίας, της δραματικής μείωσης εισοδημάτων, της ανατροπής των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, της διάλυσης της Υγείας της Παιδείας και του Κοινωνικού Κράτους, πρέπει να ανατραπεί.

Απαντούμε με κινητοποιήσεις στη νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκείται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο από την Τρικομματική Κυβέρνηση με εντολές της κυρίας Μέρκελ και των Ευρωπαίων ηγετών.

Από την
Πανελλήνια Ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Κίνηση-Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ανατολικής Αττικής

Παγκόσμιο «δωρεάν πανεπιστήμιο»

Παγκόσμιο «δωρεάν πανεπιστήμιο»
Κορυφαία πανεπιστήμια μπήκαν στον χορό της δωρεάν διαδικτυακής εκπαίδευσης, αλλάζοντας δραστικά το τοπίο της online γνώσης
Παγκόσμιο «δωρεάν πανεπιστήμιο»
Καινοτόμα περιβάλλοντα ευέλικτης τηλεκπαίδευσης υπόσχονται «άλματα μάθησης», χωρίς επαγγελματική κατοχύρωση
Είναι γνωστά σε όλους μας τα διλήμματα που τίθενται στα παιδιά και στους γονείς τους όταν αυτά μπαίνουν στο τούνελ των εξετάσεων που οδηγεί από το σχολείο στο πανεπιστήμιο: «Ποια σχολή να διαλέξω; Μήπως το επίπεδο εκείνης της σχολής είναι καλύτερο από αυτής; Θα μου δώσει το συγκεκριμένο πτυχίο δουλειά; Αφήνει ανοιχτές τις προοπτικές μετεκπαίδευσης; Τι κόστος θα έχουν όλα αυτά; Θα το αντέξουμε;..».

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ Γ ΚΑΙ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ . ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑΕξετάσεις στην καρδιά και στο τέρμα του Δημοτικού, στη Γ' και τη ΣΤ' τάξη, μελετά να καθιερώσει το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των κενών στη Γλώσσα και τα Μαθηματικά. Οι εξετάσεις θα είναι διαγνωστικού χαρακτήρα με στόχο να λειτουργούν ως συναγερμός για επεμβάσεις ενισχυτικής διδασκαλίας. Τα κενά του Δημοτικού ενοχοποιούνται για τη σχολική αποτυχία στο Γυμνάσιο και το Λύκειο σπρώχνοντας κάθε χρόνο έξω από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου 70.000 80.000 μαθητές, αριθμοί που υπερβαίνουν το 10% του μαθητικού πληθυσμού στη δημόσια εκπαίδευση. Από τους μαθητές που εμφανίζονται στο κάδρο της σχολικής αποτυχίας, περίπου 40.000 εγκαταλείπουν το σχολείο και χάνονται σε άγνωστες κοινωνικές διαδρομές, όπου δεν μπορούν να τους εντοπίσουν οι επίσημες στατιστικές. Οι υπόλοιποι είναι όσοι κάθε χρόνο κόβονται και βρίσκονται με το ένα πόδι έξω από το σχολείο, αναγκασμένοι να επαναλάβουν την τάξη. Αν τα καταφέρουν, υπάρχουν πιθανότητες να συνεχίσουν το σχολείο.Οι στατιστικές λένε ότι όσοι απορρίπτονται για δεύτερη φορά συνήθως ρίχνουν πίσω τους μαύρη πέτρα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Παιδείας προσκρούει στη χρηματοδότηση. Τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας έχουν σταματήσει, επειδή έχει κλείσει η στρόφιγγα των κοινοτικών πόρων. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αναζητείται διέξοδος μέσω του ΕΣΠΑ, καθώς η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και η συγκράτηση της μαθητικής διαρροής είναι μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής . Το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει, επίσης, να πείσει τους εκπαιδευτικούς ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων στη μέση και στο τελος του Δημοτικού δεν θα χρησιμοποιηθούν ως ποσοτικοί δείκτες για την αξιολόγηση που έχει δρομολογηθεί

Επιτροπή υπό τον καθηγητή Παιδαγωγικής, Ηλία Ματσαγγούρα, έχει αναλάβει να καταρτίσει το πλαίσιο της αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών. Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα προγραμματίζεται να εκδοθεί περί το τέλος του χρόνου, με στόχο να εφαρμοστεί από την επόμενη σχολική χρονιά. Ο υπουργός Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος έχει διαβεβαιώσει τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ότι τα αποτελέσματα των πάσης φύσεως εξετάσεων δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν για την αξιολόγηση των δασκάλων και των καθηγητών. Πλην, όμως, το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών έχει ήδη διαταραχθεί με αφορμή ερωτηματολόγιο που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το υπουργείο Παιδείας, καλώντας τους εκπαιδευτικούς να απαντήσουν μεταξύ άλλων εάν συμφωνούν να συνδέεται η αξιολόγησή τους με τους μισθούς και τις προαγωγές τους, όπως προβλέπει για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων ο γενικός νόμος του ενιαίου μισθολογίου.